Proorocul Iezechiel despre Maica Domnului

Proorocul Iezechiel a profețit despre Maica Domnului ca Pururea Fecioară în viziunea sa despre noul templu al lui Dumnezeu, simbolizând-o printr-o poartă tainică a Dumnezeului lui Israel: „Și mi-a zis Domnul: Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă“ (Iezechiel 44, 2). Poarta este o figură metaforică pentru Fecioara, aşa au înţeles şi tâlcuit Sfinţii Părinţi ai Bisericii textul lui Iezechiel. Şi din această interpretare s-a născut şi cântarea ce i-au închinat-o Maicii Domnului melozii Bisericii "întru naştere fecioria ai păzit, de Dumnezeu Născătoare". Sau refrenul Acatistului, care grăieşte: "Bucură-te Mireasă, pururea Fecioară!"
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...