Avva Sisoe

Când era aproape de sfârşit şi părinţii stăteau în jurul său, faţa îi strălucea ca soarele, iar Sfântul Sisoe le zise:- Iată, a venit avva Antonie.Peste puţin timp zise din nou:- Iată, a venit ceata profeţilor. Şi faţa îi strălucea foarte tare.Apoi zise iar:- Iată, a venit ceata apostolilor.Atunci strălucirea feţei sale se dublă. Dintr-odată părea că vorbeşte cu cineva. Bătrânii îl întrebară:- Cu cine vorbeşti, părinte?El le zise:- Au venit îngerii să mă ia şi îi rog să-mi îngăduie să mă mai pocăiesc puţin.- Dar tu nu mai ai nevoie să faci aceasta, părinte, i-au zis cei din jurul lui.- Adevărat vă spun, că nu am nici măcar conştiinţa de a fi la început.Toţi se minunară de o asemenea smerenie şi îşi dădură seama că atinsese desăvârşirea. Apoi faţa sa deveni ca soarele şi toţi se cutremurară. Sfântul le spuse uşor:- Priviţi, a venit Domnul şi zice: "Duceţi vasul ales al pustiului".Şi îndată îşi dădu suflarea, devenind ca un fulger şi tot locul se umplu de mireasmă.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...