Bucuraţi-vă, Sfinţilor toţi, rugători fierbinţi către Dumnezeu, pentru toată lumea !

Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor este o invitaţie la sfinţenie adresată nouă tuturor. Scopul întregii lucrări răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu şi al activităţii Bisericii este acesta - sfinţirea noastră. Adevăraţii creştini sunt sfinţii. Ei sunt oamenii care au întrupat în viaţa lor Ortodoxia, modele pentru noi cei ce suntem încă pe cale. Sărbătoarea aceasta poate fi numită şi sărbătoarea Bisericii, ziua când Biserica lui Hristos se bucură, văzându-şi împlinite eforturile. Cu cât noi suntem mai aproape de Dumnezeu, bucuria Bisericii este mai mare. Hristos, Biserica Sa, acordă o mare importantă mărturiei, mărturisirii. Treapta cea mai mare a sfinţeniei este aceasta: din dragoste pentru Cel iubit, pentru Hristos şi Biserica Sa, să lepezi tot, să pui tot ce ai, toată fiinţa ta în slujba lui Hristos. Întreaga viaţă să fie o jertfă, o liturghie adusă lui Hristos. „Cine îşi va pierde sufletul lui pentru Mine, îl va găsi“ (Matei, 10, 39), îl va găsi în împărăţia veşnică. Martirii nu sunt însă singura categorie de sfinţi. Toate celelalte cete de sfinţi, sunt pentru noi modele de urmat, indicându-ne căi, pe care mergând, putem ajunge la Dumnezeu. Sfinţii sunt pentru noi exemple de viaţă în slujba lui Hristos. Creştinismul nu înseamnă viaţă într-un anumit tipar. Creştinismul, sfinţenia, înseamnă viaţă în, cu, şi pentru Hristos, în condiţiile concrete ale existentei fiecăruia.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...