Drăgan fiul lui Vlad şi nepotul lui Boian

Cum vechea denumire a localităţii era Podul-lui-Drăgan mi-am pus întrebarea firească: „ Cine a fost acest Drăgan ? ”Redau mai jos un scurt fragment din traducerea Hrisovului dat de Voievodul Constantin Şerban în luna decembrie 7163 ( 1655 ) prin care întăreşte lui Drăgan 40 de stânjeni din Moşia Malu. Hrisovul aflat şi în fotografie a fost găsit în Condica Mănăstirii Sfinţilor Apostoli, numărul 184 în Arhivele Statului. Acesta rămâne deocamdată cel mai vechi document pe care l-am găsit care atestă existenţa Moşiei Malu.„ Milostivul bojiiu Io Constandin Şărban Voevod i gospodar zemli Vlahiscoe…Dreptu aceia am dat Domnia mea lui Drăgan…ca să-i fie lui în Malu stânjeni 40 partea moş-său Boian şi a tătăni-său Vlad…această moşie cât scrie mai sus ohabnică lui şi feciorilor lui şi nepoţilor, strănepoţilor ”.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...