În Duminica a V-a din Sfântul şi Marele Post a fost instalat noul preot paroh

Pareneză la instalarea nevrednicului Preot Dorinel

la Parohia Malu I în Duminica a V-a din Postul Mare

a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca

Prea Cucernice Părinte Protopop,

Prea Cucernici Părinţi-fraţi,

Iubiţi credincioşi,

Adusu-mi-am aminte de zilele în care eram doar un copil care abia descoperisem cititul. Urmăream literele cu degetul, iar descifrarea era greoaie. Încă nu eram la şcoală, dar eram ambiţios să descopăr ce se ascunde în spatele acelor litere. Răsfoind Triodul, care era cea mai mare carte pe care o aveam în casă, am dat peste viaţa Sfintei Maria Egipteanca. A fost prima viaţă de sfânt pe care am citit-o.

Şi iată-ne astăzi în Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, cum acelaşi om, care prin voia lui Dumnezeu a luat jugul cel plin de dragoste al preoţiei, vine înaintea dumneavoastră, să slujească Stapânului tuturor rugându-se şi mijlocind pentru credincioşii care i-au fost încredinţaţi spre păstorire.

Dau slavă şi mulţumire Preasfintei Treimi că după ce am primit hirotonia, atât cea de diacon cât şi pe cea de preot, am fost înconjurat de toată dragostea frăţescă şi am beneficiat de tot sprijinul Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, căruia îi mulţumesc din suflet.

Îmi îndrept cuvântul de mulţumire şi către Preacuviosul Părinte Stareţ de la Mănăstirea Sfinţilor Voievozi, Rafail Arhimandritul, Vicar Eparhial, care m-a călăuzit în această sfântă slujire şi deasemenea tuturor părinţilor duhovniceşti şi profesorilor mei care mi-au sădit în suflet cu timp şi fără timp sfintele învăţături . Totodată mulţumesc Prea Cucernicului Părinte Protopop Berbec Aurel pentru cuvintele rostite cu toată dragostea şi dorinţa sfinţiei sale de a-mi fi alături la acest eveniment important din viaţa mea şi a parohiei care mi-a fost încredinţată. Vă mulţumesc şi sfinţiilor voastre, Prea Cucernici Părinţi, pentru iubirea călduroasă pe care mi-aţi arătat-o venind la fratele vostru mai mic. Îngăduiţi-mi să mulţumesc soţiei mele şi fiului meu , părinţilor mei, tuturor care sunt de faţă pentru căldura sufletească pe care au arătat-o în această binecuvântată zi.

Urmând sfatul Părintelui Cleopa de a nu te asemăna cu un izvor ce este zugrăvit pe perete din care nimeni nu poate să-şi potolească setea, iată, am să vă împărtăşesc o întâmplare din viaţa mea :

Mergeam des cu mama mea la Părintele Cleopa pentru spovedit şi sfaturi duhovniceşti. Şi ajungând noi la Mănăstirea Sihăstria am urcat ca deobicei scările spre chilia bătrânului duhovnic. Dar el de cum ne vede, căci era mereu pe cerdac predicându-le oamenilor, ne strigă cu tărie:

- Măi, nu mai veniţi la mine, ci treceţi muntele la Sihla, că acolo veţi găsi ceea ce căutaţi !

Auzind noi acestea, îndată am făcut ascultare şi am şi pornit pe cărăruia ce porneşte din faţa mănăstirii prin pădure spre Sihla. Cu noi au mai mers şi două femei. După ceva vreme am ajuns la Peştera Sfintei Teodora unde ne-am închinat şi am aprins lumânări. Apoi ne-am continuat drumul. La un moment dat de undeva din pădure a apărut ca din senin în faţa noastră un părinte bătrân cu parul alb şi descoperit atârnându-i pe umeri:

- O, ce faci măi, Dorinele, că de când te aştept…

În acel moment am rămas mut de uimire, cum un om pe care nu-l văzusem în viaţa mea mi-a rostit numele. Mama şi celelalte două femei au început să plângă, iar eu nu realizam cum a fost posibil acest lucru. Părintele m-a luat de după gât şi m-a condus spre chilia sa care este sub o stâncă lângă bisericuţa de lemn de la Sihla.Eu am rămas puţin în urmă, iar pe părintele care mergea mai înaintea mea au coborât păsări, încât umerii şi capul aproape că nu se mai vedeau, iar printre picioare erau numai veveriţe. Uimirea mea a continuat…

A doua zi, mă aflam în pridvorul bisericii de la Sihla, când acest părinte a venit la slujbă, şi întorcându-mi capul spre el, i-a stralucit faţa mai tare ca soarele încât abia printre deschizăturile degetelor am putut să-i disting conturul feţei.

Mai târziu am aflat că îl chema Părintele Ilie Nemţanu.

Să ne lumineze şi nouă păcătoşilor lumina dragostei Tale, Hristoase Dumnezeule ca să împlinim voia Ta şi prin mijlocirea Preasfintei Nascătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, ocrotitoarea acestei sfinte biserici, inimile noastre să te strige cu plângere neîncetat , ca să dobândim milă în ziua înfricoşătoarei judecăţi.Amin.

Parohia Malu I Adormirea Maicii Domnului

Duminica a V-a din Postul Mare a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...